Caosmos

Alberto Avendaño, Antón Patiño

25,00

GAL

Avendaño e Patiño -e vicervexa-, entre liña e fonema, palabra e imaxe, a circulación -e mesmo a ululación- do intervalo, do entre-medias, do entre dous. O que é o mesmo que dicir: a interrupción e, ao tempo, o afán -interminable- da reapropiación, da suxestión nun do que vén do outro e de fóra do un mesmo.

Dicía, próximo, Nietzsche: «Por que dous? Por que dúas falas para dicir unha mesma cousa? Porque aquel que a di, sempre é o outro». Ritmo, entre-dous, curto-circuito entre escribir e pintar, palabra-imaxe, isto é Caosmos: «O caosmos permítenos habitar o intermedio». Ou, como diría nun murmurio John Cage, e non poder haber senteza mellor para rematar: Water writes always in plural.

Alberto Ruiz de Samaniego

 

ESP

Avendaño y Patiño -y vicerveza-, entre línea y fonema, palabra e imagen, la circulación -y también la ululación- del intervalo, del entre-medias, del entre dos. Lo que es lo mismo que decir: la interrupción y, al mismo tiempo, el afán -interminable- de la reapropiación, de la sugerencia en uno del que viene del otro y de fuera de uno mismo.

Decía, próximo, Nietzsche: «¿Por qué dos? ¿Por qué dos hablas para decir una misma cosa? Porque aquel  que la dice siempre es el otro». Ritmo entre-dos, corto-circuito entre escribir y pintar, palabra-imagen, esto es Caosmos: «El caosmos nos permite habitar el intermedio». O, como diría en un murmullo John Cage, y no puede haber sentencia mejor para acabar: Water writes always in plural.

Alberto Ruiz de Samaniego

Autor

,

Información adicional

Páxinas: 208
Encuadernación: Tapa Blanda
Lingua: Galego e castelán
Limiar: Alberto Ruiz de Samaniego
ISBN: 978-84-122609-8-4
Marzo, 2022